El projecte CARS 2 té, sens dubte, un munt de cotxes

^