Pràctic: fins ara, Wild Hearts d'EA i Omega Force sembla fantàstic

^