>

Path of Exile continua fent un joc lliure, especialment amb l’expansió Fall of Oriath

^