>

Mojang diu que no a blockchain i NFT a Minecraft

^