>

La Wii U va fer 10 anys: mirem l'estrany i trist fracàs de Nintendo?

^