L'actualització de novembre de Saints Row tindrà 'més de 200' correccions d'errors i actualitzacions d'estabilitat

^