Kingsway és un RPG enganyosament profund que sembla un sistema operatiu datat

^