Com es pot seleccionar la casella de selecció amb seleni amb exemples

^