Com es poden localitzar elements als navegadors Chrome i IE per crear scripts Selenium - Tutorial Selenium # 7

^