Hollow Knight: Silksong afegeix PS4 i PS5 a les seves plataformes objectiu

^