>

Game Freak està implementant una setmana laboral opcional de quatre dies

^