>

El joc de lluita rellueix els primers llocs de classificació al Japó

^