>

Així és com funcionen les bases del Team Star a Pokémon Scarlet & Violet

^