Xbox Game Pass obté Persona, ensurts i una granota a l'octubre

^