Els anuncis de Rhythm Heaven són deliciosament estranys

^