El coautor de Portal original insta a Valve a començar a fer Portal 3

^