>

No hi ha joc de Ghostbusters per ara; Zootfly treballa a la IP original, TimeO

^