La nova pel·lícula de Mortal Kombat entra finalment en la preproducció

^