La nova actualització de Metroid Dread corregeix l'error utilitzat principalment pels speedrunners

^