Dissonància ludonarrativa: el bloqueig de ruta cap al realisme

^