La remasterització de Gargoyles veurà el retorn de l'èxit de 16 bits per a les plataformes modernes

^