Han passat gairebé una setmana i ningú no ha superat el nou nivell de raid de Final Fantasy XIV

^