>

Aquests són els meus punts destacats de la European Speedrunner Assembly

^