El joc de ritme Dragon Quest al qual no vam poder jugar mai

^