Dead Space 4 hauria deixat caure el joc lineal per a un pseudo-món obert

^