Qualsevol cosa amb un motor és qualsevol cosa menys divertit

^