En el nombre de jugadors igual o superior a 300, Valve es compromet a arreglar Artifact

^