El cabell facial més gran que mai ha graçat una pantalla pertany a Kurt Russell

^