Persona 4 Golden està oficialment verificat per Steam Deck

^