Finalment, vaig aconseguir els meus simis esmicolats per assimilar la carn en els avantpassats: l’Odissea de la humanitat

^