Hades finalment aconsegueix una gamma de productes, cortesia de Fangamer

^