Concurs: Obteniu una bona tassa lleugera com a NPC als Mega Cat Studios 'Bite the Bullet'

^