Les correccions de Battlefield 2042 estan arribant per a les reanimacions i les instal·lacions amb errors

^