Batman Arkham VR és una partida radical dels altres jocs d'Arkham

^