Home, Elden Ring faria un gran CRPG basat en aquest canvi d'inclinació

^